Tuhkahautauksen suosio on lisääntymässä

Vainaja haudataan Suomessa joko heti siunaustilaisuuden tai jäähyväistilaisuuden (ei-kirkollinen tilaisuus) jälkeen arkussa tai myöhemmin tuhkauksen jälkeen uurnassa. Hautaustavan suhteen on kunnioitettava vainajan tahtoa, mikäli se on tiedossa. Myös vainajan vakaumus vaikuttaa käytänteisiin.

Polttohautauksen, josta käytetään myös sanaa tuhkahautaus, suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Krematorion sijainti vaikuttaa siihen kuinka usein tuhkaus valitaan. Mitä lähempänä krematorio sijaitsee, sitä suositumpaa on myös tuhkaus. Esimerkiksi Oulussa peräti 50 prosenttia vainajista tuhkataan.  Kuusamosta käsin lähimmät krematoriot ovat Oulussa, Rovaniemellä ja Kajaanissa.

Tuhkaus valitaan hautaustavaksi monista syistä. Se voi olla vainajan oma valinta, joka on tuntunut parhaalta. Myös käytännön syyt saattavat olla taustalla. Arkkuhautauksessa samaan sukuhautaan mahtuu vain rajallinen määrä arkkuja. Uurnia taas mahtuu samaan hautaan paljon isompi määrä. Uurnia saa haudata myös sellaiseen hautaan, joka on jo arkkujen osalta täynnä, eikä 25 vuoden koskemattomuusaika ole vielä kulunut umpeen.

Kuvassa Tierra Finlandian uurnia

Miten toimitaan, kun äitini halusi polttohautauksen?

Kun asioit hautaustoimistossa ja seurakunnassa, sinulta kysytään, oletteko ajatelleet arkku- vai polttohautausta. Tämän perusteella asioita hoidetaan eteenpäin toiveidenne mukaisesti.  Valitsemme yhdessä arkun ja uurnan.

Me hautaustoimistossa varaamme krematoriolta tuhkausajan ja huolehdimme käytännön järjestelyistä. Vainaja kuljetetaan siunauksen tai jäähyväistilaisuuden jälkeen ensin arkussa seurakunnan tiloihin odottamaan tuhkauspäivää.
Myös nk. suoratuhkaus on mahdollinen. Tällöin poismenneelle ei järjestetä erillistä tilaisuutta ennen tuhkausta. Siunaus tai hyvästien jättäminen voi tällöin tapahtua uurnan kanssa tuhkauksen jälkeen esimerkiksi ennen uurnan hautaamista.
Turkauspäivänä kuljetamme vainajan yleisimmin joko Rovaniemelle tai Ouluun krematorioon. Huolehdimme myös siitä, että tuhkauurna saadaan takaisin Kuusamoon.

Miten tuhkaus konkreettisesti tapahtuu?

Tuhkaus tapahtuu aina arkussa. Tuhkauksen jälkeen vainajan tuhka laitetaan tuhkauurnaan. Käytännössä tuhkaus tapahtuu siten, että krematorion uuni esilämmitettään korkeaan lämpötilaan, noin 780 asteeseen. Kun lämpötila on saavutettu, siirretään arkku uuniin. Tuhkaus kestää yleensä tunnista puoleentoista tuntiin. Uunin lämpötila on koko tuhkauksen ajan vähintään 750 astetta. Tuhkauksen edistymistä seurataan koneellisesti mittareiden avulla. Lisäksi krematorionhoitaja valvoo tuhkausta pienen ikkunan läpi. Tuhkaa täytyy välillä kohentaa, jotta tuhkaaminen tapahtuisi täydellisesti. Tuhkausprosessin jälkeen, vainajan tuhkajäänteet ”kolataan” uunin alla olevaan erilliseen ruostumattomaan teräsastiaan ja ne jäähdytetään alle 30-asteiseksi. Tämän jälkeen tuhka ja palamatta jääneet luut jauhetaan vielä erillisellä tuhkankäsittelylaitteella. Tuhkasta myös erotetaan palamattomat metallit, kuten esimerkiksi arkun naulat ja tekonivelet. Lopuksi tuhka lasketaan uurnaan. Ihmiskäsi ei koske tuhkaan, tuhkan siirto uurnaan tapahtuu koneellisesti. Ihmisestä jää tuhkaa 3–5 litraa.

Tuhkauksen hinta verrattuna arkkuhautaukseen

Tuhkahautaus tulee kuusamolaisen vainajan kohdalla jonkin verran kalliimmaksi kuin arkkuhautaus. Kustannuksia nostavat seuraavat asiat:
– uurna, joka maksa edullisimmillaan kauttamme 110 eur, seurakunnan kautta on saatavissa ilmaisia kartonkiuurnia
– kuljetus tuhkattavaksi Ouluun 550 eur, uurnan kuljetamme takaisin maksutta
– seurakunnan tuhkausmaksu Oulussa ulkopaikkakuntalaisille 405 eur
Toisaalta hautapaikkamaksut ovat edullisempia tuhkahautauksessa kuin arkkuhautauksessa. Kaikkein edullisin hautapaikka on muistolehto, uurnan sijoittaminen myös arkkuhautaan on edullisempaa kuin arkkuhautaus samaan hautapaikkaan. Uurna on mahdollista sijoittaa myös muualle kuin seurakunnan hautausmaalle, jolloin hintaero arkkuhautaukseen nähden jää pieneksi.

Erilaiset uurnat

Tänä päivänä on saatavilla hyvin monenlaisia uurnia ja erityisesti uurnan valinnassa mietitään usein poismenneen persoonaa. Arkulla on tärkeä merkitys myös tuhkahautauksissa. Arkku on vainajan viimeinen leposija, jossa vainaja kuljetetaan, arkku on myös esillä siunaus- tai jäähyväistilaisuudessa.
Meillä on tarjolla hyvin monenlaisia uurnia. Tuhkauurnan voi valmistaa myös itse. Silloin on tärkeää selvittää, minkä kokoinen uurnan tulee olla mitoiltaan ja tilavuudeltaan. Tuhkauurnan materiaalin on oltava puuta, savea tai muuta maatuvaa ainetta. Uurnan vaihtoehtona voidaan käyttää myös nk. tuhkapussia, joka tulee kyseeseen, jos tarkoituksena on sirotella tai haudata pelkät tuhkat jonnekin muualle kuin hautausmaalle.

Voinko levittää tuhkat luontoon?

Tätä kysytään yhä useammin.

Hautaustoimilaki antaa mahdollisuuden haudata tuhkauurnan tai pelkän tuhkan melkein minne tahansa. Yleisimmin uurna haudataan hautausmaalle, mutta se voidaan haudata myös luontoon tai vaikkapa omalle kesämökille tai kotipihaan. Jotkut hautaavat pelkän tuhkan ja säästävät uurnan muistoksi. Uurna voidaan haudata myös vesistöön, jolloin käytetään vesistöuurnaa. Se hajoaa hitaasti sen jälkeen kun uurna on laskettu veteen.

Jos tuhka sijoitetaan muualle kuin hautausmaalle tarvitaan tähän maa- tai vesialueen omistajan / haltijan suostumus. Useissa kaupungeissa, esimerkiksi Oulussa, on osoitettu jo valmiiksi vesistöalueita, jonne tuhkat voi laskea vesistöuurnassa tai sirotella ilman erillistä lupaa. Kuusamossa ei tällaista aluetta ole.

Mikäli vainajalle halutaan luontoon näkyvä hautapaikka tai muistomerkki, tulee aluehallintovirastolta hakea lupa yksityisen haudan perustamiseen.

Säädösten mukaan vainajan tuhka on haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan viimeistään vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhka voidaan säilyttää joko krematoriossa tai meillä hautaustoimistossa. Ennen kuin tuhka ja uurna luovutetaan krematoriosta kuljetettavaksi takaisin Kuusamoon on meidän ilmoitettava sinne kirjallisesti, minne tuhka tullaan sijoittamaan. Näin täytyy toimia, vaikka tuhka siroteltaisiin esimerkiksi luontoon. Mikäli uurnan hakisi poismenneen omainen, on hakijan varauduttava todistamaan myös henkilöllisyytensä uurnan luovutuksen yhteydessä.

Voinko säilyttää uurnaa kotonani?

Sen jälkeen, kun uurna tai tuhkapussi on noudettu krematoriosta tai meiltä hautaustoimistolta, voivat omaiset säilyttää sitä haluamassaan paikassa aina siihen saakka kun tuhka viedään sen lopulliseen sijoituspaikkaan.

Tuhkaus ennen siunausta?

Tavallisimmin vainaja tuhkataan siunauksen tai jäähyväistilaisuuden jälkeen, mutta on myös mahdollista suorittaa poisnukkuneen tuhkaus jo ennen kirkollista siunausta. Näin voidaan haluta toimia, kun pyritään välttämään maantieteellisestä etäisyydestä johtuvaa vainajan kohtuuttoman pitkää kuljetusmatkaa. Ulkomailla kuolleet tuodaankin hyvin usein tuhkattuina Suomeen, mutta myös Suomessa voi muodostua edestakaisia pitkiä kuljetusmatkoja. Kuusamon osalta tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin kun vainaja kuljetetaan ensin ruumiinavaukseen Ouluun, sieltä siunaustilaisuuteen takaisin Kuusamoon ja lopulta tuhkattavaksi Ouluun. On siis mahdollista toimia niin, että vainaja jää Ouluun ruuminavauksen jälkeen tuhkattavaksi ja varsinaiset hautajaiset järjestetään uurnan kanssa.
Joskus tuhkaus halutaan tehdä ennen siunausta jos kyseessä on onnettomuudessa pahoin vaurioitunut tai pitkään kuolleena ollut vainaja. Myös kustannussyyt voivat olla taustalla. Näiden lisäksi vakaumuksesta johtuvat syyt voivat tarkoittaa sitä, että vainaja viedään suoraan tuhkattavaksi, silloinkin arkussa.

Eroavatko hautajaiset tavallisista hautajaisista?

Varsinaisen siunaustilaisuuden osalta on tuhkaukseen menevän vainajan hautajaisten kulku samanlainen kuin perinteisessä arkkuhautauksessa. Arkkuhautauksessa arkku kannetaan siunaustilaisuuden jälkeen haudalle. Tuhkahautauksessa arkku voidaan jättää alttarille, jolloin hautaustoimiston väki vie sen myöhemmin seurakunnan säilytystilaan odottamaan kuljetusta tuhkattavaksi. Arkku voidaan myös kantaa saattoväen toimesta kirkosta ulos ja viedä seurakunnan säilytystiloihin.

Kukat viedään siunaus- tai jäähyväistilaisuuden jälkeen yleensä tulevalle hautapaikalle tai muualle haudattujen muistopaikalle. On myös mahdollista viedä kukat omaisten kotiin tai muistotilaisuuteen.

Tuhkahautaukseen liittyy erillinen uurnanlasku, jonka ajankohta sovitaan seurakunnan kanssa erikseen. Uurnanlaskutilaisuudessa on aina mukana seurakunnan puolesta hautausmaan hoitaja ja omaisten niin halutessa myös pappi. Mikäli omaiset haluavat itse hakea uurnan krematoriolta esimerkiksi Oulusta, voidaan se luovuttaa omaisille krematoriossa tilassa, missä on mahdollisuus hiljentymiseen. Yleensä kuitenkin toimitaan niin, että me huolehdimme uurnan Kuusamoon ja omaiset hakevat uurnan meiltä. Uurnanlaskupäivänä saattoväki kävelee hautausmaan hoitajan kanssa hautapaikalle ja uurna lasketaan. Hauta peitetään saman tien, hautausmaan hoitaja opastaa tarvittaessa miten tämä tapahtuu.

Silloin kun uurna sijoitetaan muualle kuin hautausmaalle tai tuhkat sirotellaan esimerkiksi vesistöön, voi seremonia suunnitella vapaasti.

Hautaustoimisto auttaa

Vaikka tuhkahautaukseen liittyy useita eri vaiheita, saadaan asiat hoitumaan jouhevasti. Hautaustoimiston tehtävänä on hoitaa asiat omaisten puolesta ja varmistaa, että kaikki sujuu. Hautaustoimistossa me myös kerromme eri vaihtoehdoista ja autamme valinnoissa.