Jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen henkilön jälkeen toimitetaan perunkirjoitus. Hoidamme perunkirjoitukset ammattitaidolla.

Kuusiniemi Palvelut Oy:llä on pitkä kokemus perunkirjoitusten hoitamisesta. Aloitamme perunkirjoitusten tekemisen nyt myös Kuusamossa hautausasiakkaillemme. Tarjoamme perunkirjoituksen tavanomaisissa tapauksissa hautausasiakkaillemme hintaan 635 eur. Kuluja syntyy lisäksi mm. virkatodistusten hankkimisesta, joista seurakunta/DVV perivät toimitusmaksun. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh 08 852 2246, lähetämme listauksen tarvittavista asiakirjoista sekä tarkemmat hintatiedot ja ohjeistamme sukuselvityksen hakemisessa. Perunkirjoitusprosessi alkaa aloituspalaverilla, jossa käymme yhdessä läpi kaikki hoidettavat asiat. Voimme jo puhelinkeskustelussa varata ajan aloituspalaveriin.

Mitkä ovat perukirjan tehtävät?

Perukirjalla on kolme pääasiallista tehtävää:

  1. Perukirja toimii osakasluettelona. Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat ja testamentinsaajat.
  2. Perukirja on yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Siinä luetteloidaan kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa varten.
  3. Perukirja on myös veroilmoitus, jonka perusteella määrätään perintövero kuolinpesän osakkaille.

Milloin perunkirjoitus on pidettävä?

Perunkirjoitus on pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoituksen pitämiselle voidaan anoa lisäaikaa verohalllinnosta, mikäli perunkirjoitusta ei hyväksyttävästä syystä ehditä toimittamaan edellä mainitussa ajassa. Hoidamme lisäajan hakemisen tarvittaessa puolestanne.

Perunkirjoitustilaisuus pidetään toimistollamme, tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.

Kenellä on perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus?

Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus kuuluu ensisijaisesti kuolinpesän osakkaalle, jonka hoidossa jäämistö on. Jos esimerkiksi leski on kuolinpesän osakas ja hän hoitaa kuolinpesän asioita, on hän toimituttamisvelvollinen. Leski voi tarvittaessa pyytää lastaan huolehtimaan perunkirjoitukseen liittyvistä käytännön toimista.

Perunkirjoituksen laiminlyöntiin liittyy sanktio, siitä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle, jos pesä on velkainen. Ei-velkaisessa pesässä viivästyminen, silloin kun lisäaikaa ei ole haettu, voi johtaa perintöveron korotukseen.

Perukirjoituksen toimittavat toimeksiannon perusteella kaksi ns. uskottua miestä. Hautaustoimiston hoitaessa perunkirjoitusta, tulee meiltä asiaa hoitamaan kaksi henkilöä.

Perukirjan alkuperäinen kappale jää osakkaille asioiden hoitoa varten. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verottajalle perintöverotusta varten yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta. Teemme tämän puolestanne.

Perinnönjako
Perunkirjoituksen jälkeen on mahdollista suorittaa perinnönjako. Perinnönjaossa päätetään siitä, miten perintö jaetaan, eli kuka saa minkäkin osan. Mikäli leski on elossa, voidaan perintö myös jättää jakamatta siihen saakka, kun leski kuolee. Perinnönjaosta täytyy lain mukaan tehdä perinnönjakokirja. Huomaattehan, että varsinainen perinnönjako ja jakokirjan tekeminen eivät kuulu perunkirjoituksen hintaan. Kuusiniemi tekee tarvittaessa ositus- ja perinnönjakokirjan hintaan 385 eur (tavanomaisissa tapauksissa).

Lisätietoja
Kirjoitimme artikkelin perunkirjoituksista, voit lukea sen täältä.

Palveluluettelo

Löydät alla olevan luettelon kautta lisää tietoa eri palveluista. Listaus on aakkosjärjestyksessä. Kukin sivu aukeaa linkkiä klikkaamalla (linkki avautuu uuteen välilehteen):

Adressit ja kynttilät
Arkut ja uurnat
Hautakivet ja hautakivityöt
Hautaustestamentti
Kukkakauppa
Kuljetukset
Kutsukortit ja käsiohjelmat
Muistotilaisuuden tarjoilut
Perunkirjoitus

Tuhkahautaus